FÖRETAGET
NYHETER
TITAN
KOPPAR-
LEGERINGAR
NICKEL-
LEGERINGAR
FÄSTELEMENT
GALVANISK
YTBEHANDLING
TUNGMETALLER
VOLFRAM
MOLYBDEN
TANTAL
ANDRA METALLER
DATABLAD (PDF)
KONTAKTA OSS
MOLYBDEN
Molybden (Mo) är en svårsmält, silvervit metall med
en smältpunkt på 2610°C och täthet på 10,22 g/cm³.
Metallen har många egenskaper som gör den väldigt lämplig till manufaktur som måste tillverkas av en refraktär metall. Metallen har god elektrisk lednings-
förmåga och ringa oxidationsbeständighet. Metallen har också exceptionell styrka och styvhet vid höga temperaturer samt låg värmeutvidgnings- och emissionsförmåga. Molybden är också lätt att forma och maskinbearbeta.

Metallens speciella egenskaper har gjort att den idag används i mycket krävande industriella tillämpningar. Den används bl a som legeringstillsats i stål, vid metallgenomföringar i glas och kvarts, elektroder vid glastillverkning, i högtemperaturugnar och till elektriska kontaktmaterial.

Leveransformer: molybdenplåt, molybdenfolie, molybdenstång, molybdentråd, molybdenrör, fästelement och kundanpassat. Legeringarna TZM, Mo30W och Mo50Re m fl.

Datablad (pdf)