FÖRETAGET
NYHETER
TITAN
KOPPAR-
LEGERINGAR
NICKEL-
LEGERINGAR
FÄSTELEMENT
GALVANISK
YTBEHANDLING
TUNGMETALLER
VOLFRAM
MOLYBDEN
TANTAL
ANDRA METALLER
DATABLAD (PDF)
KONTAKTA OSS
TUNGMETALLER
Tungmetall är ett namn för legeringar som i huvudsak innehåller volfram. Som legerings-
ämne används nickel/koppar (omagnetiskt) eller nickel/järn (magnetiskt). Densiteten ligger mellan 17-18,8 g/cm³. Beroende på vilka exakta egenskaper som önskas finns
ett tiotal varianter. Tungmetallerna ger vid
ett flertal tillämpningar fördelar som inte går att få från några andra metaller eller legeringar. Antalet tillämpningar är därför många.

Nedan följer några exempel:
  • vibrationsdämpande verktyg (arborrstänger, spindlar)
  • underlägg och formar för varmstukning av motorventiler etc
  • balansvikter för helikoptrar, turbiner, instrument och generatorer
  • avskärmning mot strålning, inkl. radioaktiv strålning
  • som kollimator för gammakameror
  • rotorer till kompasser
Materialen är till skillnad från ren volfram lätta att bearbeta mekaniskt. Vi erbjuder förekommande halvfabrikat som volframstång, volframplåt, volframtråd coh volframtråd samt färdigbearbetade detaljer enligt ritning.

Datablad (pdf)